ماشین چاپ افست 1
ماشین چاپ افست 2
ماشین ترتیب کن و جمع‌آوری
ماشین منگنه‌زنی
ماشین تهیه زینک ورقه ای
ماشین برش
ماشین تازنی
دستگاه روکش UV