021-88323299
service[at}hamchap.ir
همچاپ

اسناد قانونی


اظهارنامه

اطلاعات قانونی و نکات حقوقی

وبسایت اینترنتی hamchap.ir توسط مجتمع چاپ و صحافی اوج نیلی اداره می‌شود.

. آدرس پستی:

کدپستی : 1553833511

ایران، تهران

خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر (آپادانا)

پلاک 40- واحد 2 شماره 40، واحد 7

. دفتر قانونی همچاپ:

ایران، تهران

خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر (آپادانا)

پلاک 40- واحد 2 شماره 40، واحد 7

. آدرس ایمیل:

service@hamchap.ir

. آدرس ایمیل رسید پرداخت:

payment@hamchap.ir

. اطلاعات:

About us | درباره ما

. خط تلفن خدمات مشتریان:

021-88539477-9 (تهران)

از شنبه تا پنج شنبه | 8 صبح الی 19 بعد از ظهر

. دورنگار:

021-88539463

. مدیران:

حمید خسروی

حامد خسروی

. شماره ثبت پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | اداره کل چاپ و نشر:

ثبت شده در اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبتی 134/91/19614 و به تاریخ 91/2/16

. شماره ثبت مالیات بر ارزش افزوده: .......................................

. آدرس اینترنتی شرایط و ضوابط عمومی:

برای مشاهده شرایط و ضوابط عمومی اینجا کلیک کنید.

رد ضمانت

اطلاعات این وبسایت کاملا بررسی شده و مرتبا به روز می شود، گرچه که هیچ ضمانتی برای کامل، دقیق و به‌روز بودن آن وجود ندارد. همه‌ی اطلاعات می‌تواند در هر زمانی و بدون اطلاع قبلی، پاک و یا تغییر داده شوند.

علی‌رغم نظارت و کنترل دقیق و موشکافانه بر محتوای این وبسایت، ما نسبت به محتوای دیگر لینک‌ها تعهدی نداریم. در صورتی که دیگر وبسایت‌ها به وبسایت همچاپ لینک داده‌ باشند، این امر موجب انتقال مسئولیت محتوای آنها به وبسایت www.hamchap.ir نمی‌شود و همچاپ هیچ تعهدی نسبت به محتوای آنها بر عهده نمی‌گیرد.

enamad
کانال تلگرام همچاپ
Hamchap.ir
Hamchap.ir