021-88323299021-88323299
service@hamchap.irservice@hamchap.ir

جستجو

اسناد قانونی


اظهارنامه

اطلاعات قانونی و نکات حقوقی

وبسایت اینترنتی hamchap.ir توسط شرکت اوج نیلی فراز "سهامی خاص" اداره می‌شود.

. آدرس پستی:

کدپستی : 1588813814

ایران، تهران

خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، روبروی پمپ بنزین

انتهای کوچه بخشی موقر،

شماره 40، واحد 7

. دفتر قانونی شرکت:

ایران، تهران

خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، روبروی پمپ بنزین

انتهای کوچه بخشی موقر،

شماره 40، واحد 7

. آدرس ایمیل:

service@hamchap.ir

. آدرس ایمیل رسید پرداخت:

payment@hamchap.ir

. اطلاعات:

About us | درباره ما

. خط تلفن خدمات مشتریان:

021-88323299 (تهران)

از شنبه تا پنج شنبه | 8 صبح الی 19 بعد از ظهر

. دورنگار:

021-88323301

. مدیران:

حمید خسروی

حامد خسروی

. شماره ثبت تجاری:

ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی به شماره ثبتی 496640 و شناسه ملی 14006079648

. شماره ثبت مالیات بر ارزش افزوده: .......................................

. آدرس اینترنتی شرایط و ضوابط عمومی:

برای مشاهده شرایط و ضوابط عمومی اینجا کلیک کنید.

رد ضمانت

اطلاعات این وبسایت کاملا بررسی شده و مرتبا به روز می شود، گرچه که هیچ ضمانتی برای کامل، دقیق و به‌روز بودن آن وجود ندارد. همه‌ی اطلاعات می‌تواند در هر زمانی و بدون اطلاع قبلی، پاک و یا تغییر داده شوند.

علی‌رغم نظارت و کنترل دقیق و موشکافانه بر محتوای این وبسایت، ما نسبت به محتوای دیگر لینک‌ها تعهدی نداریم. در صورتی که دیگر وبسایت‌ها به وبسایت همچاپ لینک داده‌ باشند، این امر موجب انتقال مسئولیت محتوای آنها به وبسایت www.hamchap.ir نمی‌شود و همچاپ هیچ تعهدی نسبت به محتوای آنها بر عهده نمی‌گیرد.