021-88323299
service[at}hamchap.ir
همچاپ

ما پشتیبان و مبلغ تولید با منابع انرژی حافظ محیط‌زیست هستیم


چاپ بدون الکل

با استفاده از تجهیزات پیشرفته‌ی چاپی، دیگر برای پردازش مقدماتی نیازی به الکل نیست. مرکب ها امروزه کمتر رطوبت دارند و به همین خاطر از پاشیدن‌های ناخواسته جلوگیری می‌شود. مرکب بدون الکل همچنین بسیار سریع‌تر هم خشک می‌شود. در نتیجه، استفاده از مرکب بدون الکل نه تنها برای محیط پیرامونی و کارکنان ما بهترست، بلکه این خصوصیات موجب صرفه‌جوئی در زمان تولید سفارشات چاپی‌تان هم می‌شود.

مرکب های زیست‌تجزیه‌پذیر

مشتقاتی مرکب های چاپی ما که حاوی روغن نفتی هستند با مواد تجدیدپذیری مانند روغن‌های گیاهی جایگزین شده‌اند. این مواد خیلی راحت‌تر در محیط تجزیه‌ می شوند و هیچ اثر منفی بر کیفیت چاپ هم ندارند. ما همچنین مرکب های خود را منحصرا در ظروف بسیار جاداری قرار داده ایم تا از نشت و هدرروی مرکب در قوطی‌های کوچک آن اجتناب شود.

استفاده از کاغذ غیرآسیب‌زا به محیط‌زیست

ما از فرایند چاپ جامعی پیروی می‌کنیم. اینجا، چند سفارشات متفاوت روی برگه‌های کاغذی ترتیب داده‌ می‌شوند تا به این شیوه تضمین کنند که تا آنجا که امکان دارد از هیچ تکه‌ی کوچکی از کاغذ هم بلااستفاده می‌مانند. بسته به تجهیزات مدرن‌تر، ما 50 درصد ورق کاغذ کمتری نسبت به ماشین‌های چاپ متعارف استفاده می‌کنیم. استانداردهای بالای کیفیت در فرایند تولیدمان به ما اجازه می‌دهد تا از ضایعات و مازاد تولید اجتناب کنیم. ضایعات اجتناب‌ناپذیر در صندوق‌های بزرگی جمع‌آوری می‌شوند و سپس بازیافت می‌شوند.

کل کارکنان کمپانی نقش خود را ایفا می‌کنند

هر کدام از کارکنان همچاپ متعهد به کاهش مصرف کاغذ، آب و سوخت شده‌اند. در 2014، ما انتشار کربن خود را 14،6 درصد نسبت به سال قبل آن کاهش داده‌ایم. این امر بر مبنای پایین آوردن مصرف انرژی صورت گرفته که حاصل خرید سیستم‌ها و تجهیزات با منابع تغذیه انرژی پربازده بوده است، به علاوه که سیستم‌های روشنایی نوسازی شده‌اند و از گرمای تلف‌شده ماشین‌آلات برای گرمایش تاسیسات تولیدی استفاده شده است. همچاپ همچنین خود را در امر حفاظت محیطی خارج از سالن‌های تولیدش متعهد می‌داند.


همه می‌توانند آگاهانه برای کمک به محیط‌زیست بشتابند


طرح‌های ابتکاری قبلی ما نشان می‌دهند که اجتماع کیفیت چاپ و تولید غیرآسیب‌زا به محیط‌زیست با هم یک امر مانعه‌الجمع نیست. با هر محصول چاپی که سفارش می‌دهید، شما فرایند تولید سازگار با محیط‌زیست را انتخاب می‌کنید که مرتبا بهینه‌سازی می‌شود. ما مایلیم که ادامه راه را همراه با شما طی کنیم.

enamad
کانال تلگرام همچاپ
Hamchap.ir
Hamchap.ir