021-88323299
service[at}hamchap.ir
همچاپ

جامع و کامل


فهرست هزینه‌ها شامل تمام هزینه‌ها می‌شود که همچنین با فهرست اقلام و قیمت‌های هر کدام از محصولات همراه شده است. هزینه‌های چاپ، خدمات تکمیلی، مالیات بر ارزش افزوده و ارسال همه در قیمت منظور شده است. شما همچنین می‌توانید تمام هزینه‌‌ها را قبل از سفارش محصول موردنظر خود ببینید.

ضمانت قیمت 14 روزه


به منظور اینکه شفافیت بیشتری در زمینه‌ی قیمت ارائه شود، شما می‌توانید مشخصات سفارشی محصول را برای خود چاپ کنید. حتی اگر سفارش را عملا ندهید، این یک مزیت است که همچنان مشخصات با جزئیات هزینه‌ها را به صورت تک رنگ داشته باشید. هزینه‌ی محصول انتخابی را تنها با ارائه‌ی تعداد نسخه‌ها و مشخصات مورد نظرتان محاسبه کنید. پیشنهاد قیمت به صورت فایل PDF از طریق ایمیل به شما فرستاده می‌شود. صرفنظر از هرگونه تغییر قیمت‌ها، این پیشنهاد تا 14 روز اعتبار دارد تا شما زمان کافی برای موافقت یا رد آن داشته باشید.
enamad
کانال تلگرام همچاپ
Hamchap.ir
Hamchap.ir