021-88323299
service[at}hamchap.ir
همچاپ

نحوه کار با قالب های کورل


فایل کورلی دانلود شده از فرمت های چاپی استاندارد همچاپ بصورت CMYK و با حاشیه اطمینان و لب برش های استاندارد بصورت قابل ویرایش در اختیار شما قرار گرفته است.
• زمانی که فایل شما چندین صفحه دارد، لایه های مشخصات صفحه رویی و صفحه پشتی را بیابید.
• به هنگام طراحی آن، سایر لایه ها را فیلتر کنید. زمانی که طرح خود را ذخیره می کنید، اطمینان حاصل کنید که براساس نام انتخابی شماست.
• اعداد داخل دایره، تعداد صفحات طرح شما را نشان می دهند، بنابراین (1) همیشه روی جلد محصول نهایی شماست.

• اگر با باز کردن یک فایل، حواشی و خطوط تا یا قسمت های دارای اضافه رنگ قابل تشخیص نبودند، این به دلیل تغییر اندازه در فایل شماست.
• با استفاده از ابزار بزرگنمایی قالب را بزرگ کنید تا به طور دقیق متون و تصاویر را جاگذاری کنید.

enamad
کانال تلگرام همچاپ
Hamchap.ir
Hamchap.ir