021-88323299021-88323299
service@hamchap.irservice@hamchap.ir

داده‌های چاپی را تا 5 بعدازظهر
ارسال کنید!

عجله نکنید! تا 5 بعدازظهر روزهای کاری فرصت دارید داده‌های چاپی خود را ارسال کنید؛ در این صورت آن روز به عنوان روز تولید شما ملاحظه خواهد شد.

حالا حتی سریع‌تر


چه سفارش‌تان به صورت استاندارد، فوری (اکسپرس) یا تحویل 48 ساعته تولید شود، اگر شما تصویر گرافیکی را تا 5 بعدازظهر یک روز کاری ارسال کنید، آن روز مستقیما به عنوان روز تولید شما در نظر گرفته می‌شود و شما حتی یک لحظه هم زمان را از دست نخواهید داد!

این فرایند به شکل زیر صورت می‌گیرد:
• به عنوان مثال، 1،000 عدد تراکت را با تولید استاندارد سفارش بدهید و داده‌های چاپی را تا 5 بعدازظهر یک روز دوشنبه ارسال کنید.
• تولید تراکت سفارشی شما از همان روز شنبه (مدت زمان تولید: 5 روز) شروع می‌شود و تا چهارشنبه آماده‌ی ارسال می‌شود.

بنابراین، تراکت‌های سفارشی شما در روز چهارشنبه به دست‌تان می‌رسد!


Samandehi
Back To Top