021-88323299021-88323299
service@hamchap.irservice@hamchap.ir

حفاظت زیست‌محیطی

همچاپ به عنوان یک کمپانی چاپ در بکارگیری حداکثر توان خود در محافظت از محیط‌زیست و ممانعت از فعالیت‌های آسیب‌زا به شرایط اقلیمی اهمیت خاصی قائل است. ما در انتخاب شرکاء خود اطمینان کسب می‌کنیم که آنها نیز از راهبرد زیست‌محیطی ما پیروی داشته باشند. در مورد شیوه‌های حفاظت زیست‌محیطی ما بیشتر بدانید!

استفاده از منابع غیرآسیب‌زا در حوزه‌های متعدد


محصولات چاپی سازگار با محیط‌زیست و سودآوری دو امر متضاد نیستند. همچاپ به عنوان یکی از کمپانی‌های چاپی پیشرو نه تنها استفاده از منابع سازگار با محیط‌زیست در زمان تولید چاپی را تضمین می‌کند، بلکه قصد دارد تا همه‌ی قسمت‌های کمپانی‌ها را عاری از تولید کربن کند. بنابراین، ما به ویژه از پروژه‌های زیست‌محیطی حمایت می‌کنیم که تحت تاثیرات منفی صنعت ما قرار داشته‌اند. با همچاپ شما شریکی مسئولیت‌پذیر، قابل‌اعتماد و دوست‌دار محیط‌زیست را در کنار خود خواهید داشت.

نگاهی اجمالی به اقدامات حفاظت زیست‌محیطی ماSamandehi
Back To Top