021-88323299
service[at}hamchap.ir
همچاپ

| وبلاگ | ایلوستریتور


نحوه طراحی تراکت ساده

20 آذر 1395

نحوه طراحی تراکت ساده

در آموزش های قبلی راجع به طراحی ساده و مواد اولیه صحبت کردیم و همچنین، طراحی تراکت مینیمالیست را توضیح دادیم. در این مقاله آموزشی، نحوه طراحی تراکت ساده را با نرم افزار ایلوستریتور توضیح خواهیم داد. البته قبل از همه تصاویر و متون خود را آماده کنید.
فایل این مقاله، در نرم افزارهای ایندیزاین طراحی شده است.

مرحله1

ایلوستریتور را باز کنید.
در این آموزش، تراکت افقی تک رویه A5 را طراحی می‌کنیم. در وب سایت همچاپ قالب های کاغذی به همراه با ابعاد مشخص و حاشیه اطمینان بارگذاری شده است.
File> New
عرض: 148 میلی متر
ارتفاع:210  میلی متر
حاشیه اطمینان: 2.5 میلی متر (بالا، پایین، چپ و راست)
حالت رنگ: CMYK
میزان رزولوشن تصویر: با حداکثر رزولوشن (300)
 


مرحله 2
پنل لایه ها را باز کنید
نکته مهم طراحی: هرچقدر لایه ها و زیرلایه ها فایل بیشتر باشد، فایل شما به همان اندازه زیبا خواهد شد.
در حین طراحی تراکت برای درج در وب سایت، لایه ها را باید مثل شکل زیر مطابقت دهیم، صد البته این چنین قضیه ای در مورد زیرلایه ها نیز مصداق دارد.
•  سرصفحه
• صفحه اصلی
• پنجره کناری صفحه
• پاصفحه
 


مرحله 3
محتوای سرصفحه اصلی
سرصفحه و لایه اصلی محتوا را انتخاب کنید.
مستطیلی را ترسیم کنید.
عرض:حاشیه های چپ و راست فایل را تا حاشیه اطمینان، باز می کنیم.
ارتفاع:25 میلی متر
موقعیت:قسمت پایین را به خط حاشیه اطمینان نزدیک تر کنیم.
 رنگ: (خاکستری متوسط)
C: 70%
M: 63%
Y: 62%
K: 59%

رنگ را از پالت رنگ انتخاب کنید.

سرصفحه
سرصفحه و لایه بالایی آنرا انتخاب کنید.
مستطیلی را به صورت افقی ترسیم کنید.
عرض: عرض فایل را به قدری بزرگ کنید طوری که حاشیه های چپ و راست فایل به حاشیه اطمینان متصل شود.
ارتفاع: 6 میلی متر
موقعیت: قسمت پایین به خط حاشیه اطمینان نزدیک می شود.
رنگ:
 (خاکستری تیره)
C: 72%
M: 66%
Y: 65%
K: 73%


 

لوگو، شماره تماس، آدرس وب سایت و سایر موارد در تراکت را درج کنید. همگی آنها را انتخاب کرده و به صورت عمودی و افقی در داخل مستطیل لایه محتوا مرتب کنید. این موارد را به صورت عمودی قرار می‌دهیم، مثلا" مستطیل را صورتی رنگ می‌کنیم. این موارد را درست در جای خود قرار می‌دهیم.   
توجه: حاشیه قالب همچاپ خاکستری روشن بوده و نشان می‌دهد که محتوای اصلی باید در فایل قرار گیرد. محتوا باید در فایل قرار گیرد.  
نکته مهم چاپی: در تراکت خود از فونت های درشت استفاده کنید. هردو فونت جزء فونت های جدید به شمار می‌روند. با یکی از فونت ها، متن ،و با فونت دیگری تیتر خود را بنویسید.
مرحله 4
بخش محتوا

مستطیلی را به صورت افقی ترسیم کنید.
عرض:120 میلی متر
ارتفاع:90 میلی متر
موقعیت: قسمت بالایی به پایین سرصفحه و سمت چپ نیز به پایین حاشیه اطمینان مماس باشد.
رنگ:
 (آبی فیروزه ای)
C: 82%
M: 27%
Y: 31%
K: 3%

متن و آیکون مناسب پروژه خود را انتخاب کنید. برای اینکه نشان بدهیم که مطالب و محتوای بیشتری را در وب سایت داریم در سمت راست و چپ نشانگرهایی را درج می کنیم و این محتوا و نشانگر به صورت اسلایدی در وب سایت قرار می گیرد. همه موارد را با همراه با مستطیل انتخاب می کنیم. شکل را در جای خود به صورت دقیقی قرار می دهیم ، آنراقدری به اندازه 1 میلی متر به سمت راست جابجا می کنیم تا آنرا با حاشیه اطمینان تنظیم نماییم. جابجایی را با رنگ های صورتی و قرمز نشان می دهیم. حتما" بعد از اینکار، آنها را حذف کنید.


 
معرفی واحد خدمات
 منوی Main > Featured Services Layer را انتخاب کنید.
نکته مهم طراحی: طرح شما نباید متناقض باشد.در این طرح ما از سه عنصر استفاده کرده ایم. این طرح را برروی سه دستگاه و به مدت 3 ماه و با 3 لیست گلوله ای اجرا کردیم.
دایره ای به عرض و ارتفاع 25 میلی متر ترسیم کنید. این دایره را کپی کرده و دو دایره دیگر هم ترسیم کرده و آنها را در زیر محتوا قرار دهید.
دایره اول:
هکس:922E89
C: 47%
M: 96%
Y: 3%
K: 3%

دایره دوم:
هکس:B01E40
C: 22%
M: 100%
Y: 71%
K: 12%

دایره سوم
:
هکس:D7542C
C: 9%
M: 81%
Y: 94%
K: 3%

در زیر هر دایره، عناوین و متونی را بنویسید. با همان رنگی که تیتر اصلی را نوشته اید، دایره را رنگ آمیزی کنید.
نکته مهم طراحی:در صورتی که طرح شما پیچیدگی زیادی دارد، آنرا تفکیک کرده و اشکال و خمیدگی ها و نقاط آنرا تفکیک کنید.
چند مثلث ترسیم کنید، با چند ضلعی می توانید این مثلث ها را ترسیم کنید، طرح را ساده کرده و جنبه های خدماتی کار خود را نمایان سازید. بخش های خدماتی خود را با همان رنگ آبی فیروزه ای، رنگ آمیزی کنید.
 


مرحله 5
بخش کناری
در این لایه ،منوی  Sidebar> Price Plans را انتخاب کنید.
مستطیلی به صورت افقی ترسیم کنید.
عرض:32 میلی متر
ارتفاع:30 میلی متر
موقعیت:در سمت راست فایل،قسمت پایینی را به حاشیه اطمینان راست مماس کنید.
رنگ:
از رنگ های متفاوتی استفاده کنید.این کار باعث خواهد شد تا مطالب شما باهم سنخیت داشته و چشم نواز خواهد شد.
سه مستطیل ترسیم کنید و به صورت عمودی آنها را کنارهم قرار دهید.
در این سه مستطیل موارد مربوط به نحوه تماس مشتریان را قید کنید. مهم ترین چیزی که باید بدان توجه داشته باشید این است که این مستطیل ها تا حاشیه 2.5 میلی متر بزرگ کرده و دقیق ترسیم کنید.

لیست گلوله ای
منوی لایه Sidebar> Bullet Points را انتخاب کنید.
مستطیلی به صورت عمودی ترسیم کنید.
عرض:32  میلی متر
ارتفاع: 55 میلی متر
موقعیت: در سمت راست فایل، قسمت پایین فایل را به حاشیه سمت راست مماس کنید.
رنگ:
از همان رنگ اسلاید بالایی استفاده کنید.

 

مطالب خود را با لیست گلوله ای مشخص کنید. برای اینکه مطالب شما بیشتر جلب توجه کند از رنگ نارنجی سوخته استفاده کنید.

مرحله 6
پاصفحه

منوی لایه Footer > Main Content را انتخاب کنید.
مستطیلی به صورت افقی ترسیم کنید.
عرض: عرض فایل را آنقدر بزرگ کنید و آنرا به حاشیههای اطمینان چپ و راست مماس کنید.
ارتفاع: پایین فایل را به پایین حاشیه اطمینان مماس کنید.
موقعیت: قسمت بالایی را به پایین مستطیل لیست گلوله ای مماس کنید.
رنگ:
با همان رنگ سرصفحه این قسمت را رنگ آمیزی کنید.
نوار پایینی
منوی Footer > Bottom Bar را انتخاب کنید.
مستطیلی را به صورت افقی ترسیم کنید.
عرض: فایل خود را بقدری بزرگ کنید طوری که تا حاشیه های اطمینان چپ و راست بزرگ شود.
ارتفاع: 6 میلی متر
موقعیت: پایین سند با پایین حاشیه اطمینان مماس باشد.
رنگ:
همانند اسلاید بالایی آنرا با خاکستری رنگ آمیزی کنید.

مرحله 7
اگر از قالبهای همچاپ استفاده میکنید، لایه قالب را مخفی یا آنرا حذف کنید. در مرحله دوم، بعد از اینکه اشکال را دقیق در جاهای خود قرار دادید را حذف نمایید. در آخر هم متون و آیکون خود طوری تغییر دهید که چشم نواز باشد.

 

مرحله 8
در این مرحله، فایل خود را چاپ کنید. مراحل زیر در ایلوستریتور انجام دهید:
1.    منوی File > Save as or file > File > Save a copy را انتخاب کنید.
2.    برای فایل خود اسمی انتخاب کرده و آنرا در پوشه ای انتخابی خود ذخیره کنید.
3.    فایل خود را با فرمت PDF ذخیره کنید.
4.    حاشیه های اطمینان و دیگر قسمت های آنرا مشخص کنید.
5.    این تغییرات را ذخیره کنید.

 
 

نتیجه نهایی
 

 لینک به کانال تلگرام

مطالب مرتبط

به دنبال چه موضوعی هستید؟

اصول چاپ

پربازدیدترین مطالب


آموزش تکنیک Overprint در این‌دیزاین و ایلاستریتور
25 بهمن 1395

آموزش تکنیک Overprint در این‌دیزاین و ایلاستریتور

تحریریه همچاپ
نحوه طراحی تراکت ساده
20 آذر 1395

نحوه طراحی تراکت ساده

تحریریه همچاپ
طراحی پاکت‌های پستی زیبای کریسمس
5 دی 1395

طراحی پاکت‌های پستی زیبای کریسمس

تحریریه همچاپ
طراحی کارت ویزیت
20 آذر 1395

طراحی کارت ویزیت

تحریریه همچاپ
با استفاده از نرم افزار Illustrator پوستر طراحی کنید
16 آذر 1395

با استفاده از نرم افزار Illustrator پوستر طراحی کنید

تحریریه همچاپ
enamad
کانال تلگرام همچاپ
Hamchap.ir
Hamchap.ir